Meist

Koolistatistika koduleht on abiks  kõigile, kes tahavad tundma õppida statistikat ja  tõenäosusteooriat ning  arvuti abil andmetest uut teadmist luua.  Koduleht toetab õpetajaid  uue õpikäsitluse juurutamisel matemaatikatundides ning sammu pidamisel digiajastu nõudmistega.

Arvutipõhine statistika  (APS)

Interaktiivne uus õppevara ja õpikäsitlus

Statistika ja tõenäosusteooria õppimine  arvuti abil elulisi probleeme lahendades.   

Arvuti arvutab, inimene mõtleb!

Meie partnerid

Haridus- ja Teadusministeerium, üldhariduskoolid, ComputerBasedMath.org

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne