Koostöövõimalused

Otsime digitaalsete materjalide kujundajat!

Töö sisu:  Arvutipõhise statistika õppematerjalide protsessiskeemide digitaliseerimine ja kujundamine; jooniste ja skeemide vistutamine.

Töö teostamise aeg 10.-20. detsember 2018.

Lähem info tööülesannete  ja -tingimuste kohta info@koolistatistika.ut.ee

Pakkumised saata: svetlana.saprokova@ut.ee

———————————————————–

Pakume tööd:

Arvutipõhise statistika õppematerjalide retsenseerijatele (kuni 6).

Töö sisu:  Gümnaasiumiastme uute õppematerjalide testimine ja retsenseerimine. Ühe APS ainemooduli testimine ja hinnangu andmine mooduli erialasele sisule, metoodikale, õpetamise ajakulule, seosele riikliku õppekavaga, vastavusele Eesti Elukestva Õppe Strateegia eesmärkidele.  

Sobivatel kandidaatidel on pädevus  vähemalt ühes  järgmistest valdkondadest: matemaatika, eesti keel, sotsiaalained, majandusõpetus, bioloogia, geograafia või füüsika; ning võimalus töötada  APS digitaalsete õppematerjalidega (allalaadimine  sellelsamal kodulehel). Kasuks tuleb õpetamiskogemus gümnaasiumiastmes.

Töö teostamise aeg 6.- 20. detsember 2018.

Kontaktisik: Svetlana Saprõkova svetlana.saprokova@ut.ee

===============================================

Arvutipõhise statistika e-ülesannete kogu sisestamine Innove eksamite infosüsteemi EIS.

  • sisestamiseks sobivale kujule viidud 20 ülesande sisestamine EISi
  • autorite poolt kontrollitud ülesannetele paranduste sisseviimine.

Ülesanded tehakse huvitatuile  kättesaadavaks internetis. Töö teostamise periood 30. november -26. detsember  2018. Tellijale tuleb esitada sisestatud ja parandatud ülesannete EIS koodid.

Kvalifitseerumise tingimused: varasem kogemus haridusliku sisuga tööde teostamiseks; spetsiifilised pädevused EIS süsteemis töötamiseks.

Kontaktisik: Svetlana Saprõkova svetlana.saprokova@ut.ee

———————————————————————

Otsime meeskonda tegusaid ning andekaid inimesi!

Füüsikaliste mõõtmiste  õppematerjalide arendaja

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle õppematerjalide arendaja, kelle tööülesanneteks on õppematerjalide koostamine koolidele, mis rakendavad  andmeid ja statistikat füüsikaliste mõõtmiste analüüsis.

Vajalikud oskused: kõrgharidus füüsikas või matemaatikas,   inglise keele oskus, keeletehnoloogia- ja  IT-alane pädevus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 10.10. 2018

Bioloogia ja geenitehnoloogia  õppematerjalide arendaja (2)

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle õppematerjalide arendaja, kelle tööülesanneteks on:  andmeid ja statistikat rakendavate õppematerjalide koostamine koolidele bioloogia ja geenitehnoloogia teemadel. 

Vajalikud oskused: kõrgharidus bioloogias, eluteadustes või matemaatikas,     inglise keele oskus, keeletehnoloogia- ja  IT-alane pädevus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 10.10. 2018

__________________________________________________________________

Statistikahariduse ekspert

Euroopa SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks võtame perioodiks september – detsember 2018  tööle statistikahariduse eksperdi,  kelle tööülesanneteks on: APS õpikäsitluse ja õppematerjalide  hindamine sihtgruppide ja õppekavade vajadustest lähtuvalt, läbirääkimised erinevate osapooltega, APS õpikäsitluse avalikustamine ning jätkusuutlikkuse meetmete kavandamine.

Vajalikud oskused: statistika valdkonna teadustöö ja õpetamise kogemus, juhtimisoskus, Tartu Ülikooli ja õpetajakoolituse struktuuride tundmine, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika kontseptsiooni ja õppematerjalidega

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 3.september 2018

____________________________________________________________________

Eksperdid – koolitajad (2)

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle eksperdi/koolitaja, kelle tööülesanneteks on:  õpetajate täiendkoolituste ettevalmistamine ja läbiviimine, statistikaülesannete koostamine ja testimine.

Vajalikud oskused: kõrgharidus, matemaaatika- ja IT-alane pädevus, õpetamise kogemus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega, hea eesti keele oskus, hea organiseerimisvõime.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 28.06. 2018


Keeletehnoloogia  õppematerjalide arendaja!

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle õppematerjalide arendaja, kelle tööülesanneteks on:  andmeid ja statistikat rakendavate keeletehnoloogia valdkonna õppematerjalide koostamine koolidele ning õppematerjalide piloteerimise analüüs.

Vajalikud oskused: kõrgharidus,  hea eesti keele oskus,  inglise keele oskus, keeletehnoloogia- ja  IT-alane pädevus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 28.06. 2018


Sotsiaalainete õppematerjalide arendaja!

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle õppematerjalide arendaja, kelle tööülesanneteks on:  andmeid ja statistikat rakendavate sotsiaalteaduste valdkonna õppematerjalide koostamine koolidele ning õppematerjalide piloteerimise analüüs.

Vajalikud oskused: kõrgharidus,  hea eesti keele oskus, inglise keele oskus,  sotsiaaluuringute- ja  IT-alane pädevus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 28.06. 2018


Geneetika  õppematerjalide arendaja!

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle õppematerjalide arendaja , kelle tööülesanneteks on:  andmeid ja statistikat rakendavate geneetika valdkonna õppematerjalide koostamine koolidele ning õppematerjalide piloteerimise analüüs.

Vajalikud oskused: kõrgharidus,  hea eesti keele oskus, geneetika- ja  IT-alane pädevus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 10.07. 2018.  PIKENDATUD 10.09.2018!


Õppematerjalide arendaja – programmeerija!

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks kuni 2018. a. lõpuni võtame tööle õppematerjalide arendaja, kelle tööülesanneteks on arvutipõhiste õppematerjalide visuaalsete osade  arendamine ja programmeerimine.

Vajalikud oskused: kõrgharidus,  hea eesti keele oskus, programmeerimisoskus, matemaatika- ja  IT-alane pädevus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil Svetlana.Saprokova@ut.ee .

Kandideerimise tähtaeg: 28.06. 2018


Otsime enda meeskonda hindamistöörühma juhti!

ESF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks võtame tööle hindamistöörühma juhi, kelle tööülesanneteks on: hindamise töörühma juhtimine, ülesannete inventuur, planeerimine ja metoodika väljatöötamine, koostöö Innovega, ülesannete komplektide koostamine.

Vajalikud oskused: kõrgharidus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega, hea eesti keele oskus, juhtimise kogemus, kogemused ülesannete koostamisega.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee

Kandideerimise tähtaeg: 15 aprill 2018


Otsime enda meeskonda eksperte/koolitajaid! (3)

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks võtame tööle eksperdi/koolitaja, kelle tööülesanneteks on:  õpetajate täiendkoolituste ettevalmistamine ja läbiviimine, õpilaste statistikavõistluse korraldamine, uute moodulite piloteerimine ning nende toimetamine.

Vajalikud oskused: kõrgharidus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega, hea eesti keele oskus, hea organiseerimisvõime.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee

Kandideerimise tähtaeg: 15 aprill 2018


Otsime enda meeskonda eksperti!

SF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks võtame tööle eksperdi/koolitaja, kelle tööülesanneteks on: ühe uue õppemooduli (Rahvastikustatistika)  sisuline koostamine,  uute moodulite sisuline  toimetamine, hindamismetoodika kavandamine,  ülesannete koostamine, õpilasvõistluse žürii juhtimine, projekti avalikustamine.

Vajalikud oskused: kõrgharidus, varasem kokkupuude arvutipõhise statistika õppematerjalidega, hea eesti keele oskus, hea organiseerimisvõime, juhtimisoskus.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee

Kandideerimise tähtaeg: 15 aprill 2018


Otsime enda meeskonda sekretäri!

ESF meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks võtame tööle sekretäri, kelle tööülesanneteks on: projektiga seonduva dokumentatsiooni haldamine, lepingute koostamine, pakkumiste haldamine.

Vajalikud oskused: varasem kokkupuude Tartu Ülikooli dokumentatsiooni haldamisega, hea eesti keele oskus, kogemused dokumentide vormistamise osas, kohusetundlikkus.

Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee või postkasti (J.Liivi 2, Tartu, 5. korrus)

Kandideerimise tähtaeg: 23 mai 2018