Õpiväljundid

Arvutipõhise statistika  õpiväljundid laiendavad matemaatika õppimise eesmärke

Matemaatika mõistete ja protseduuride omandamise kõrval rõhutavad nad kriitilist  mõtlemist; matemaatilise abstrahheerimise oskustprobleemilahenduse meetodi rakendamist ning matemaatika elulisust. 

APS õpiväljundid   APS Õpivaljundid    kirjeldavad  üksikasjalikult oodatavaid oskusi ja teadmisi ning on  abiks ülesannete koostajatele, kes soovivad  nende õpiväljundite  saavutamist mõõta.