Õppematerjalid

Õppematerjalid statistika ja tõenäosusteooria õppimiseks ja õpetamiseks

Matemaatilise sisu ja raskusastme poolest vastavad  põhikooli 3. astme ja gümnaasiumi matemaatika ainekavale.

Interaktiivsed APS õppematerjalid

Lähtuvad arvutipõhise matemaatika kontseptsioonist (CBMTM) ja   toetavad kontekstipõhist uurimuslikku õpet arvutis.

Lisaks

Leiab siit ka muid kasulikke ressursse: teooriafailid, kontekstipõhised ülesanded, mõistekaardid.