Kaasaegse uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt 2018

Projekti viib läbi Tartu Ülikool  kui Haridus- ja Teadusministeeriumi  lepinguline partner ESF tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“  elluviimiseks. (Tegevus 7.1 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine, soetamine ning juurutamine). Toetus  125 272 €


PROJEKT LÕPPES 30.06.2019

Tegevusaruanne


PEAMISED TULEMUSED:

APS ÕPPEMATERJALID  e-koolikoti kogumikallalaadimine

  • Kuus  ainemoodulit bioloogia, emakeele, füüsika, geograafia, ühiskonna- ja majandusõpetuse moodsate teemade õppimiseks.  Õpistsenaariumid matemaatikal ja andmeanalüüsil põhinevate innovaatiliste meetodite tundmaõppimiseks (maht a’ 4-6 õppetundi).
  • Üksteist uuendatud ainemoodulit  põhikooli ja gümnaasiumi matemaatikas tõenäosuse, statistika ja andmeanalüüsi teemade õppimiseks. Õpistsenaariumid, milles õpitakse matemaatika mõisteid ja meetodeid rakendama arvutis eluliste probleemide lahendamiseks (maht a’ 4-6 õppetundi).

e-KURSUS  “ANDMED JA STATISTIKA UURIMISTÖÖ KOOSTAMISEL“                     

Kursuse eesmärk on toetada probleemilahenduse ja andmeanalüüsi laiapõhjalist õppimist ja õpetamist. Seetõttu on baaskursuse koopia vabalt kättesaadav õpetajatele, et selle põhjal luua oma Moodle kursus. Baaskursus sisaldab 47 Moodle testidesse jaotatud ülesannet ning 11 praktilist tabelarvutuse koduülesannet (koos andmefailide ja vastustega). Kursusel kasutatakse õppematerjalina APS matemaatika mooduleid.

TÜ Moodle keskkonnas   saab kursusega   LTMS.TK.009 külalisena tutvuda. 

Koopia saab alla laadida koolistatistika lehelt pärast õpetajana registreerumist ja sisselogimist.

 


Artiklid

„Tartu Postimees“ , Õpetajate Leht“,  Tartu Postimees