Statistikaülesannete võistlus

 

Statistikaülesannete koostamise võistluse tulemused!

==========================================================

TÜ  matemaatika ja statistika instituut ning Statistikaamet korraldavad

Statistikaülesannete koostamise võistluse õpilastele ja üliõpilastele,

 Statistikaülesannete võistluse juhend

Võistluseks tuleb koostada ülesanne, kus esitatakse mõni eluline probleem, mille lahendamiseks tuleb kasutada  andmebaasidest saadavaid andmeid ning matemaatikateadmisi.  Hinnatakse nii ülesannet kui ka autori poolt pakutud lahendust.

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: põhikool, keskkool (sh kutseõpe), bakalaureuseõpe.

Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai 2018

Võistlustöid võivad esitada kõik vastavates haridusastmetes õppijad, sõltumata varasemast registreerimisest või koolitustel osalemisest.

Võistlustöid saab esitada online vormi kaudu 

Võistluse tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. juunil koolistatistika ja statistikaameti kodulehtedel. Iga vanuserühma parimaid ülesannete koostajaid autasustatakse. Nad kutsutakse septembris Statistikaametis toimuvale pidulikule seminarile.

KOOLITUSED

19. aprillil kell 13 – 16  Kuressaares  Saaremaa Ühisgümnaasiumis, Hariduse 13, 

25. aprillil kell 11-14:30  Tartus TÜ matemaatikamajas, Liivi 2-004 .

Koolitajad: Aime Lauk Statistikaametist, Sirje Pihlap ja Ülle Kikas TÜ matemaatika- ja statistika instituudist.

KOOLITUSMATERJALID:

Tartu2018 Aime Lauk;  Andmed statistikavõistluse ülesannetes

Võistlusega seotud küsimustes võib pöörduda sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

;