Tegijad

Elluviijad

2018/2019

Tõnu Kollo Matemaatiline sisu
Ülle Kikas Projektijuht
Janno Jõgeva Tehniline teostus ja tugi
Sirje Pihlap Koolitus, suhtlus õpetajatega
Kristi Kreutzberg Koolitus, e-kursus
Janika Kaljula Koolitus, e-kursus
Elo Reinik Koolitus
Sirje Sild Koolitus
Tiit Lepmann EIS ülesanded
Sandra Schumann Tehniline teostus
Svetlana Saprõkova Korrektuur
Ainepõhised moodulid
Ene-Margit Tiit geograafia (rahvastik)
Liina-Mai Tooding sotsioloogia
Reedik Mägi geneetika
Merli Mändul geneetika, tehniline teostus
Simon Vigonski füüsika, tehniline teostus
Kadri Vider keeletehnoloogia
Olga Gerassimenko keeletehnoloogia
Terje Hõim majandusõpe

2016/2017

Terje Hõim, PhD matemaatika dotsent terje.hoim@ut.ee
Ülle Kikas, PhD füüsik Ylle.kikas@gmail.com
Janno Jõgeva informaatik-programmeerija
Britt Kalam matemaatika doktorant
Carita Hommik matemaatika doktorant
Sirje Sild matemaatikaõpetaja
Janika Kaljula matemaatikaõpetaja
Kristel Tamm matemaatikaõpetaja
Elo Reinik matemaatikaõpetaja

Eksperdid – nõustajad

Ene-Margit Tiit –  emeriitprofessor
Tõnu Kollo – emeriitprofessor
Raul Kangro – professor
Krista Fischer – professor