Tegijad

Elluviijad

Terje Hõim, PhD matemaatika dotsent terje.hoim@ut.ee
Ülle Kikas, PhD füüsik Ylle.kikas@gmail.com
Janno Jõgeva informaatik-programmeerija
Britt Kalam matemaatika doktorant
Carita Hommik matemaatika doktorant
Sirje Sild matemaatikaõpetaja
Janika Kaljula matemaatikaõpetaja
Kristel Tamm matemaatikaõpetaja
Elo Reinik matemaatikaõpetaja

Eksperdid – nõustajad

Ene-Margit Tiit –  emeriitprofessor
Tõnu Kollo – professor
Raul Kangro – instituudi juhataja