Koolitusseminar “ANDMETE JA STATISTIKA LÕIMIMINE AINEÕPPESSE”

Esmaspäeval, 3. juunil 2019 korraldab TÜ matemaatika ja statistika instituut koolitusseminari õpetajatele, tutvustamaks  uusi arvutipõhiseid õppematerjale matemaatika lõimimiseks  erinevate õppeainetega.

Oodatud on  matemaatika, füüsika, bioloogia, geograafia, emakeele, majandus-, ühiskonna- ja arvutiõpetuse õpetajad, uurimistööde juhendajad ning õpetajakoolituse eksperdid.

kuulutus-programm    moodulite kirjeldused

Tutvuge programmi ning  õppematerjalide kirjeldustega! Kui tunnete, et need õppematerjalid võiksid rikastada teie õpetamist ja teie õpilaste õppimist, siis registreeruge seminarile hiljemalt 27. mail 2019!

Kohtumiseni Tartus!