Statistikaülesannete võistluse lõpuseminar

Täna toimus Statistikaametis statistikaülesannete võistluse võitjate autasustamine. Kõigepealt  rääkis statistikanõukogu esimees prof. Tõnu Kollo statistika tähtsusest ja andmeanalüütiku elukutse kasvavast nõudlusest. Seejärel esitasid võitjad oma töid.  Õpilased tunnistasid, et ülesannete koostamine ja eriti hindamisjuhendi väljamõtlemine oli nende jaoks keeruline, sest õpilasena pole nad varem sellega kokku puutunud. Kõik olid aga rahul, et nad võistlusel osaledes said uurida huvitavaid teemasid kas enda kogutud või internetist leitud andmete põhjal. Noorema vanuserühma võitja Ringo Auman tegi ülesande õpilaste nutivahendites veedetud aja kohta, 8.-9. klasside võitja Anni Petroni ülesanne aitas paremini mõista, kuidas metsi raiutakse ja milleks see on vajalik. Vanema vanuserühma võitja Andreas Viikvald koostas ülesande õpetaja kutse valimisest ja õpetajaks õppimisest.  Autasustatute hulgas oli mitmeid Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasi, kes valisid teemadeks elanike arvu muutumise erinevates maakondades, metsade lageraie, jms.

Autasud andis kätte Statistikaameti peadirektor Mart Mägi. Preemia said ka võitjaid juhendanud õpetajad: Kaja Oras Tartu Hansa koolist, Elve Luik Lagedi koolist, Geil Siim Elva Gümnaasiumist ja Linda Kuuseok Saaremaa Ühisgümnaasiumist.