Kutse arvutipõhise statistika koolitusele!


EL_Sotsiaalfond_horisontaalneLugupeetud matemaatikaõpetajad!

Olete oodatud arvutipõhise statistika koolitusele, mis toetab matemaatika õpetamist IKT vahenditega ning uue õpikäsitluse rakendamist põhikoolis ja gümnaasiumis.

Esimene koolituspäev toimub 22. augustil, kell 10:30 – 15:30  Tartus, TÜ matemaatika-informaatika õppehoones, J. Liivi 2. Teine koolituspäev lepitakse kokku kohapeal.

Registreerumine koolitusele aadressil terje.hoim@ut.ee   kuni  15. augustini!

Koolituse edukal läbimisel saate Tartu Ülikooli Moodle kursuse „ LTMS.TK.003 -Arvutipõhise statistika õpetamine gümnaasiumis “ (3 EAP) tunnistuse.

Oodatud on nii üld- kui kutsehariduses töötavad õpetajad. Koolitus on tasuta.

Continue reading “Kutse arvutipõhise statistika koolitusele!”

Õpetajate seminar

EL_Sotsiaalfond_horisontaalneArvutipõhise statistika koolituse läbinud õpetajate seminar toimus 19. juunil Tartus. Analüüsiti 2016/2017 õ/a gümnaasiumites läbiviidud piloteerimise tulemusi.

Carita Hommik esitas ülevaate kontrolltöödest ning õpilaste ja õpetajate tagasisidest.  Seejärel harjutati vabavastustega ülesannete hindamist ning arutati ettepanekuid matemaatika ainekavade muutmiseks, arvestades IKT võimalusi  andmete ja statistika teemade õppimisel.