e-kursus kopeerimiseks!

Pakume õpetajatele võimalust üles ehitada oma Moodle kursus matemaatika, andmeanalüüsi või uurimistöö aluste õpetamiseks, kasutades meie baaskursuse koopiat!

Tutvu kursusega Andmed ja statistika uurimistöö koostamisel” Tartu Ülikooli Moodle’s ! Vali „Kursuste kategooriad / Loodus- ja täppisteaduste valdkond / Matemaatika ja statistika instituut/ Andmed ja statistika uurimistöö koostamisel;  ning sisene külalisena .

Laadi alla baaskursuse koopia! (Õppematerjalide menüüst)

Koolitusseminari ajakava. UUS!

Printeri versioon: APS koolitusseminari kava


Aeg Tegevus Juhendaja Ruum
10:00 Registreerimine, kohv puhkeruum 621
10:30 Sissejuhatus Tõnu Kollo auditoorium 111
10:35 APS meetodi ja õppematerjalide ülevaade; Sissejuhatus töötubadesse Ülle Kikas
11:00 Moodle kursus “Andmed ja statistika uurimistöö koostamisel” Kristi Kreutzberg, Sirje Pihlap
11:25 Digitaalne ülesannete kogu EIS’is Tiit Lepmann
11:40 Õpilaste oskused Euroopa statistikavõistluse valguses; Ülle Kikas
12:00 Lõuna
13:00 Kontode tegemine, õppematerjalide tundmaõppimine, uutele kasutajatele Janno Jõgeva, Kristi Kreutzberg, Elo Reinik arvutiklass 004
Kogemuste vahetamine: APS koolis, kogenud kasutajatele Ülle Kikas, Sirje Sild arvutiklass 003
14:00 Paralleelsed temaatilised töötoad Janno Jõgeva arvutiklassid 203, 205, 004, 003
Füüsika, majandusõpe Simon Vigonski, Elo Reinik
Geograafia, bioloogia Ene-Margit Tiit, Reedik Mägi, Ülle Kikas
 APS algajatele (andmeanalüüsi baasoskused) Kristi Kreutzberg
Sotsioloogia, emakeel Liina-Mai Tooding, Kadri Vider, Olga Gerassimenko, Sirje Pihlap
16:45 17:45 Arutelu, lahkumiskohv puhkeruum 621

Koolitusseminar “ANDMETE JA STATISTIKA LÕIMIMINE AINEÕPPESSE”

Esmaspäeval, 3. juunil 2019 korraldab TÜ matemaatika ja statistika instituut koolitusseminari õpetajatele, tutvustamaks  uusi arvutipõhiseid õppematerjale matemaatika lõimimiseks  erinevate õppeainetega.

Oodatud on  matemaatika, füüsika, bioloogia, geograafia, emakeele, majandus-, ühiskonna- ja arvutiõpetuse õpetajad, uurimistööde juhendajad ning õpetajakoolituse eksperdid.

kuulutus-programm    moodulite kirjeldused

Tutvuge programmi ning  õppematerjalide kirjeldustega! Kui tunnete, et need õppematerjalid võiksid rikastada teie õpetamist ja teie õpilaste õppimist, siis registreeruge seminarile hiljemalt 27. mail 2019!

Kohtumiseni Tartus!

Õpetajate täiendkoolituse lõpuseminarid!

7. detsembril Tallinnas, TLÜ, Narva mnt 29, ruum S-322

8. detsembril Tartus, J. Liivi 2, arvutiklassid 003 ja 004

10. detsembril Tartus, J. Liivi 2, ruum 612

Valige endale sobiv päev ja koht!

Tallinna seminariks palume kaasa võtta sülearvuti.

Lõpuseminaril osalemine on osa kursuse läbimisest!

Päevakava on kõigil koolitustel sama!

Osale Euroopa statistikavõistlusel!

Statistikaamet kuulutas välja Euroopa statistikavõistluse Eesti vooru!

Osavõtjaks oodatakse põhikooli- ning keskkooliastme õpilaste 3-liikmelisi võistkondi, koos õpetajast juhendajaga. 

Eesti võistluse esimeses osas tuleb lahendada matemaatikateadmistele ning infootsingule tuginevaid ülesandeid, teises osas aga koostada väike uurimus etteantud andmestiku põhjal .  Võistlemiseks ei tulda ühte kohta kokku, vaid võistkonnad täidavad ülesandeid ettenähtud perioodil oma koolis või kodus, seejuures vabalt kõiki infoallikaid ja erinevaid töövahendeid kasutades.

Tutvuge juhendiga Statistikaameti kodulehel  ja registreeruge võistlusele!

Pange oma oskused proovile ja avastage andmete kullasooni!

Tähtsad kuupäevad:
  1. Võistkondade registreerimine: 05.11.2018 – 11.01.2019
  2. Esimese vooru ülesannete lahendamine veebis: 14. – 25.01.2019
  3. Esimese vooru tulemuste avaldamine: 30.01.2019
  4. Teise vooru ülesande sooritamine ja esitamine: 04.02 – 04.03.2019
  5. Võitjate väljakuulutamine veebilehel: 19.03.2019.

Kutse hindamisseminarile

Esmaspäeval,  26. novembril 2018  toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses seminar

“Hindamine arvuti- ja probleemipõhises matemaatikaõppes”,

mille korraldab   Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut koostöös Innovega.  Eesmärgiks on arutada õpilaste hindamist uues olukorras, kus on muutunud õppimise/õpetamise protsess ning kus peale matemaatika-pädevuste tuleks hinnata ka probleemilahendust, kriitilist mõtlemist,  koostööd ja IT-oskusi.  Seminari kavas on ettekanded hindamisest matemaatikas ning praktilised töötoad, kus koostatakse hindamisjuhendeid probleemipõhistele ülesannetele.

Hindamisseminari tutvustus                 Seminari esialgne kava

Ootame seminarile matemaaatikaõpetajaid, ülikoolide ja Innove eksperte ning  teisi  huvilisi. Eriti teretulnud on arvutipõhise statistika piloteerimisel  ja koolitustel osalenud õpetajad. Seminarist osavõtt on tasuta.

Registreerumine kuni 10. novembrini 2018

 REGISTREERU SEMINARILE! 

 

Statistikaülesannete võistluse lõpuseminar

Täna toimus Statistikaametis statistikaülesannete võistluse võitjate autasustamine. Kõigepealt  rääkis statistikanõukogu esimees prof. Tõnu Kollo statistika tähtsusest ja andmeanalüütiku elukutse kasvavast nõudlusest. Seejärel esitasid võitjad oma töid.  Õpilased tunnistasid, et ülesannete koostamine ja eriti hindamisjuhendi väljamõtlemine oli nende jaoks keeruline, sest õpilasena pole nad varem sellega kokku puutunud. Kõik olid aga rahul, et nad võistlusel osaledes said uurida huvitavaid teemasid kas enda kogutud või internetist leitud andmete põhjal. Noorema vanuserühma võitja Ringo Auman tegi ülesande õpilaste nutivahendites veedetud aja kohta, 8.-9. klasside võitja Anni Petroni ülesanne aitas paremini mõista, kuidas metsi raiutakse ja milleks see on vajalik. Vanema vanuserühma võitja Andreas Viikvald koostas ülesande õpetaja kutse valimisest ja õpetajaks õppimisest.  Autasustatute hulgas oli mitmeid Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasi, kes valisid teemadeks elanike arvu muutumise erinevates maakondades, metsade lageraie, jms.

Autasud andis kätte Statistikaameti peadirektor Mart Mägi. Preemia said ka võitjaid juhendanud õpetajad: Kaja Oras Tartu Hansa koolist, Elve Luik Lagedi koolist, Geil Siim Elva Gümnaasiumist ja Linda Kuuseok Saaremaa Ühisgümnaasiumist.

 

Õpetajate täiendkoolitus 6. oktoobril!

Veel on võimalik registreeruda   TÜ Moodle’is toimuvale  tasuta täiendkoolituskursusele  “Arvutipõhine statistika koolis”!

Moodustame lisarühma, kelle esimene õppepäev toimub   6. oktoobril Tartus.

Oodatud on nii matemaatikaõpetajad kui kõik teised, kes soovivad õpetada  andmetega töötamist uurimistöö tegijatele või muudes ainetes.

Tutvuge koolituse kirjeldusega SIIN