Vastuväited

Arvutipõhine statistika erineb traditsioonilisest matemaatika õppimisest märgatavalt

See tekitab ka palju vastuseisu, millest on  projektiga seotud inimesed vägagi teadlikud. Toome siin välja kolm põhilist vastuargumenti ja kommentaarid neile. Argumendid on tõlgitud ja kohandatud computerbasedmath.org kodulehelt.

Esmalt tuleb selgeks saada põhitõed

Tekib kohe küsimus: millised põhitõed? Kas fotograafia põhitõed on filmi sisestamine või õigete kemikaalide kandmine klaasile? Oma olemuselt on fotograafia pigem loominguline viis maailma esitlemiseks, mille rakendamise jaoks õpime ühtlasi tänapäevaste mehhaaniliste (ja muutuvate) võimaluste kohta.

Sisuliselt on matemaatika probleemilahendamisel neli astet ja arvutamine on vaid üks nendest. Arvuti kaasabil arvutamine on  üksnes tänapäeval  täienenud mehhaaniline võimalus. On mõistetav, miks arvutamise mehhaaniline pool on aetud segamini matemaatika olemusega, sest sajandeid oli just aeganõudev ja vaevarikas mehhaaniline arvutamine peamiseks  matemaatika rakendamise pidurdajaks. Nüüd ei ole see enam nii. On fundamentaalse tähtsusega, et mõistaksime erinevust “mehhaaniliste võimaluste” ja matemaatika põhiolemuse vahel.

Arvutite kasutamine muudab matemaatika liiga lihtsaks

Nagu kõikide tööriistade, nii sõltub ka arvuti puhul kõik tema kasutamisest. Kui tahaksime arvutiga asendada arvude, aritmeetika või proportsioonide mõistmist, oleks see vastuväide täiesti arvestatav. Kui aga arvutit kasutatakse matemaatiliste tehete realiseerimiseks,  parameetrite uurimiseks ja probleemide lahendamiseks, siis selleks vajalikud oskused nõuavad  keerulisemal tasemel matemaatilist mõistmist kui traditsioonilise  õppekava raames oodatavad käsitsi arvutamist nõudvad oskused.

Käsitsi arvutamine viib mõistmiseni

Miks me siis ei õpeta õpilastele, kuidas leida ruutjuurt käsitsi? Käsitsi arvutamise tutvustamine on loomulikult oluline mõistmaks matemaatiliste protseduuride loogikat, aga mõistete tekkimine õpilaste kujutlustes peaks olema tehtud lihtsaks ja efektiivseks. Põhjus, miks näiteks jagamist, ruutvõrrandi lahendamist ja statistika arvutamist tehti varasemalt käsitsi, seisnes alternatiivse võimaluse puudumises. Nüüd on see alternatiivne võimalus aga olemas.