Arendusprojekt 2012 – 2014

Digiajastu  oskused andmete, statistika ja tõenäosusteooria rakendamiseks!

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud arenduskoostöö Tartu Ülikooli, üldhariduskoolide ning  Wolframi konsortsiumisse kuuluva Suurbritannia tarkvaraettevõttega  ComputerBasedMath.org

Eesmärgid: õpetada  andmete, statistika ja tõenäosusteooria teemasid arvutipõhiselt, juurutada arvuti- ja kontekstipõhine õpikäsitlus samm-sammult kõigis koolides; anda kõigile õppijatele tänapäeva nõudmistele vastavad teadmised ja oskused andmete ja statistika eluliseks kasutamiseks.

Tulemused

 • Uudne arvutipõhise statistika kontseptsioon,  õppekava ja digitaalsed tunnimaterjalid põhikoolile ja gümnaasiumile 60 õppetunni jaoks (APS õppematerjalid).
 • Arvutipõhise statistika katseline õpetamine 1800 õpilasele 31-s koolis;
 • Piloteerimisel põhinevad järeldused  muutunud õpikäsitluse ja  innovaatilise õppeprotsessiga kohanemisest.
 • Akadeemilise nõukoja soovitused protsessi jätkamiseks.

Projekti kokkuvõteArvutipõhise statistika pilootprojekt ;   CBS-executive-summary

Piloteerimise  kokkuvõte: Piloteerimise Raport CH,   Summary of CBS piloting;  

Projekti lugu

Miks?
 • Kaasaegses tehnoloogilises maailmas tuleb  paljudel elualadel  töötada andmetega ning luua nende põhjal uut teadmist.
 • Arvutipõhine statistika õpetab probleemide lahendamist matemaatika ja  arvutite abil.
 • Ühtaegu on tegu haridusliku arendusprojektiga: TÜ teadlased uurivad valminud õppesisu sobivust, õpetajate ning õpilaste  valmisolekut ja uue õpikäsitluse mõju.
 • Koolid ja riik astuvad sammu edasi e-õppevara rakendamiseks.
Kuidas?
 • Õpikäsitluse aluseks võeti Conrad Wolframi arvutipõhise matemaatika kontseptsioon (CBMTM  ).
 • Matemaatika õpetamise üks osa – andmete ja statistika teemad – viidi arvutikeskkonda. Õppemaht jäi varasemaga samaks.
 • Loodi kontseptuaalselt uudsed  interaktiivsed õppematerjalid, mis lähtuvad  elulistest probleemidest ja konteksti mõtestamisest.
 • Õpilased saavad andmetest tulvil maailmas orienteerumise kogemuse ja teadmised selleks vajaliku matemaatika mõistmiseks ning rakendamiseks.
 • Õpetajatele on olemas koolitus, tunnimaterjalid ning infotehnoloogiline nõustamine
Millal?
 • 2013. a jooksul töötati välja õppekava ja digitaalsed õppematerjalid;
 • 2013. a  toetas ministeerium koolide arvutipargi täiendamist;
 • 2013 – 2014 viidi läbi  õpetajate koolitus;
 • 2014. a kevadel piloteeriti õppematerjale 31 põhikoolis ja gümnaasiumis
  • ca 1800 õpilast, 40 õpetajat;
 • 2013 – 2014 koguti andmeid piloteerimise kohta õpetajatelt ja õpilastelt;
 • 2014. a lõpuks valmis piloteerimise analüüs
KES?
Autorid
 • Arvutipõhise statistika õppekava ja moodulite teemad töötasid välja Conrad Wolfram ja Jon McLoone Suurbritanniast ning  Kristjan Korjus ja Juhan Aru Eestist. 
 • Õppematerjalid töötas välja Wolframi ja Eesti ekspertide tiim, kus  Eesti poolt osalesid Margus Niitsoo, Gerli Viikmaa, Jüri Kurvits, Silvia Kuusk ja  Kätlin Hein. 
Juhtimine
 • koordinaator Haridus- ja Teadusministeeriumis  Ülle Kikas,
 • projektijuhid Tartu Ülikoolis  Kristjan Korjus ja Britt Kalam , 
 • projekti nõustas akadeemiline  nõukoda APS nõukoda, mida  juhtis professor  Ene-Margit Tiit.