Koolitusseminari ajakava. UUS!

Printeri versioon: APS koolitusseminari kava


Aeg Tegevus Juhendaja Ruum
10:00 Registreerimine, kohv puhkeruum 621
10:30 Sissejuhatus Tõnu Kollo auditoorium 111
10:35 APS meetodi ja õppematerjalide ülevaade; Sissejuhatus töötubadesse Ülle Kikas
11:00 Moodle kursus “Andmed ja statistika uurimistöö koostamisel” Kristi Kreutzberg, Sirje Pihlap
11:25 Digitaalne ülesannete kogu EIS’is Tiit Lepmann
11:40 Õpilaste oskused Euroopa statistikavõistluse valguses; Ülle Kikas
12:00 Lõuna
13:00 Kontode tegemine, õppematerjalide tundmaõppimine, uutele kasutajatele Janno Jõgeva, Kristi Kreutzberg, Elo Reinik arvutiklass 004
Kogemuste vahetamine: APS koolis, kogenud kasutajatele Ülle Kikas, Sirje Sild arvutiklass 003
14:00 Paralleelsed temaatilised töötoad Janno Jõgeva arvutiklassid 203, 205, 004, 003
Füüsika, majandusõpe Simon Vigonski, Elo Reinik
Geograafia, bioloogia Ene-Margit Tiit, Reedik Mägi, Ülle Kikas
 APS algajatele (andmeanalüüsi baasoskused) Kristi Kreutzberg
Sotsioloogia, emakeel Liina-Mai Tooding, Kadri Vider, Olga Gerassimenko, Sirje Pihlap
16:45 17:45 Arutelu, lahkumiskohv puhkeruum 621