Õpetajate täiendkoolituse õppepäevad

Õpetajate täiendkoolituse kursus

ARVUTIPÕHISE STATISTIKA ÕPETAMINE KOOLIS (LTMS.TK.007)

on avatud Tartu Ülikooli Moodle keskkonnas. Kursusele on registreerunud 81 osavõtjat.

———————————————————————————————–

Kursusele on veel võimalik registreeruda    septembrikuu jooksul. Õppepäev uuele grupile toimub 6. oktoobril Tartus.

———————————————————————————————-

Kursus sisaldab õppepäevi ja iseseisvat tööd ning lõpeb detsembris oma õpetamisplaani ning õpetamiskogemuse  esitlemisega.

Augusti lõpus toimusid esimesed õppepäevad erinevatele koolitusgruppidele  Tallinnas ja Tartus.

Arvutiga andmete, graafikute ja statistika algtõdede õpetamise vastu tunnevad lisaks matemaatikaõpetajatele huvi ka teiste ainete õpetajad:  õppepäevadel osales nt  informaatika, bioloogia ja klassiõpetajaid ning uurimistööde juhendajaid.