Kutsume õpilasi ja üliõpilasi statistikaülesandeid koostama!

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning Statistikaamet kuulutavad välja

Statistikaülesannete koostamise võistluse

eesmärgiga

  • tuua esile  andmete ja statistika olulisust ühiskonnas ;
  • innustada noori matemaatika ja statistikaga tegelema;
  • tutvustada andmebaaside võimalusi ;
  • tõsta andmete ja statistika-alaseid oskuseid;
  • muuta matemaatikaõpe elulähedasemaks.

Võistluseks tuleb koostada ülesanne, kus esitatakse küsimusi looduskeskkonna või ühiskonna kohta, millele vastamine nõuab andmete ning matemaatika- ja statistikateadmiste kasutamist. 

Ülesanded  peavad sisult ja raskusastmelt sobima põhikooli kolmanda kooliastme või keskkooliastme erinevate ainete koolitundidesse või kodutöödeks.  Hinnatakse nii ülesannet kui ka autori poolt pakutud lahendust.

Võistlus toimub kolmes vanusegrupis: põhikool, keskkool (sh kutseõpe), bakalaureuseõpe.

Võistluseks saab regisreeruda kuni 31. märtsini aadressil   https://goo.gl/forms/ZyGPasS3aMJpiQHH3

Registreerunutele (koos juhendajatega) võimaldatakse aprillis võistluseelne koolitus andmebaasidest.

Ülesandeid saab esitada kuni  31. maini aadressil https://goo.gl/forms/0NXPH6MIdZf0OxOn1

Tulemused avaldatakse Statistikaameti kodulehel hiljemalt 15. juuniks 2018.

Statistikaülesannete võistluse juhend

                                Statistikaülesannete võistluse juhend

Lisainfo ja küsimused:  info@koolistatistika.ut.ee või  sirje.pihlap@ut.ee