Kutse arvutipõhise statistika koolitusele!


EL_Sotsiaalfond_horisontaalneLugupeetud matemaatikaõpetajad!

Olete oodatud arvutipõhise statistika koolitusele, mis toetab matemaatika õpetamist IKT vahenditega ning uue õpikäsitluse rakendamist põhikoolis ja gümnaasiumis.

Esimene koolituspäev toimub 22. augustil, kell 10:30 – 15:30  Tartus, TÜ matemaatika-informaatika õppehoones, J. Liivi 2. Teine koolituspäev lepitakse kokku kohapeal.

Registreerumine koolitusele aadressil terje.hoim@ut.ee   kuni  15. augustini!

Koolituse edukal läbimisel saate Tartu Ülikooli Moodle kursuse „ LTMS.TK.003 -Arvutipõhise statistika õpetamine gümnaasiumis “ (3 EAP) tunnistuse.

Oodatud on nii üld- kui kutsehariduses töötavad õpetajad. Koolitus on tasuta.

Koolitus valmistab teid ette andmete ja statistika teemade arvutiga õpetamiseks, sh gümnaasiumi kursuse „Tõenäosus ja statistika“ läbiviimiseks.

Koolitus koosneb kahest kontaktpäevast ja iseseisvast tööst, milleks on arvutipõhise statistika digitaalsete õppematerjalidega õpetamine  oma koolis; ning õpetamiskogemuse üldistamine. Kursuse eduka läbimise tehniliseks tingimuseks on, et teie õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms).

Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!