Õpetajate seminar

toimus 19. juunil Tartus. Analüüsiti 2016/2017 õ/a gümnaasiumites läbiviidud piloteerimise tulemusi.

Carita Hommik esitas ülevaate kontrolltöödest ning õpilaste ja õpetajate tagasisidest.  Seejärel harjutati vabavastustega ülesannete hindamist ning arutati ettepanekuid matemaatika ainekavade muutmiseks, arvestades IKT võimalusi  andmete ja statistika teemade õppimisel.