Osale Euroopa statistikavõistlusel!

Statistikaamet kuulutas välja Euroopa statistikavõistluse Eesti vooru!

Osavõtjaks oodatakse põhikooli- ning keskkooliastme õpilaste 3-liikmelisi võistkondi, koos õpetajast juhendajaga. 

Eesti võistluse esimeses osas tuleb lahendada matemaatikateadmistele ning infootsingule tuginevaid ülesandeid, teises osas aga koostada väike uurimus etteantud andmestiku põhjal .  Võistlemiseks ei tulda ühte kohta kokku, vaid võistkonnad täidavad ülesandeid ettenähtud perioodil oma koolis või kodus, seejuures vabalt kõiki infoallikaid ja erinevaid töövahendeid kasutades.

Tutvuge juhendiga Statistikaameti kodulehel  ja registreeruge võistlusele!

Pange oma oskused proovile ja avastage andmete kullasooni!

Tähtsad kuupäevad:
  1. Võistkondade registreerimine: 05.11.2018 – 11.01.2019
  2. Esimese vooru ülesannete lahendamine veebis: 14. – 25.01.2019
  3. Esimese vooru tulemuste avaldamine: 30.01.2019
  4. Teise vooru ülesande sooritamine ja esitamine: 04.02 – 04.03.2019
  5. Võitjate väljakuulutamine veebilehel: 19.03.2019.