Kutse hindamisseminarile

Esmaspäeval,  26. novembril 2018  toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses seminar

“Hindamine arvuti- ja probleemipõhises matemaatikaõppes”,

mille korraldab   Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut koostöös Innovega.  Eesmärgiks on arutada õpilaste hindamist uues olukorras, kus on muutunud õppimise/õpetamise protsess ning kus peale matemaatika-pädevuste tuleks hinnata ka probleemilahendust, kriitilist mõtlemist,  koostööd ja IT-oskusi.  Seminari kavas on ettekanded hindamisest matemaatikas ning praktilised töötoad, kus koostatakse hindamisjuhendeid probleemipõhistele ülesannetele.

Hindamisseminari tutvustus                 Seminari esialgne kava

Ootame seminarile matemaaatikaõpetajaid, ülikoolide ja Innove eksperte ning  teisi  huvilisi. Eriti teretulnud on arvutipõhise statistika piloteerimisel  ja koolitustel osalenud õpetajad. Seminarist osavõtt on tasuta.

Registreerumine kuni 10. novembrini 2018

 REGISTREERU SEMINARILE!