Õpetajate täiendkoolituse õppepäevad

Õpetajate täiendkoolituse kursus

ARVUTIPÕHISE STATISTIKA ÕPETAMINE KOOLIS (LTMS.TK.007)

on avatud Tartu Ülikooli Moodle keskkonnas. Kursusele on registreerunud 81 osavõtjat.

———————————————————————————————–

Kursusele on veel võimalik registreeruda    septembrikuu jooksul. Õppepäev uuele grupile toimub 6. oktoobril Tartus.

———————————————————————————————-

Kursus sisaldab õppepäevi ja iseseisvat tööd ning lõpeb detsembris oma õpetamisplaani ning õpetamiskogemuse  esitlemisega.

Augusti lõpus toimusid esimesed õppepäevad erinevatele koolitusgruppidele  Tallinnas ja Tartus.

Arvutiga andmete, graafikute ja statistika algtõdede õpetamise vastu tunnevad lisaks matemaatikaõpetajatele huvi ka teiste ainete õpetajad:  õppepäevadel osales nt  informaatika, bioloogia ja klassiõpetajaid ning uurimistööde juhendajaid.

 

 

 

 

 

Kutse tasuta koolitusele

Kutsume õpetajaid ja uurimistööde juhendajaid  praktilisele koolitusele

“Arvutipõhine statistika: õppimine ja õpetamine kaasaegses arvuti- ja probleemipõhises keskkonnas”

Koolituse kirjeldus, toimumise ajad ja registreerumine SIIN

 

Statistikaülesannete koostamise võistluse tulemused!

Aitäh kõigile võistlusel osalejatele ja õpetajatele, kes töid juhendasid!

Žürii, koosseisus Ene-Margit Tiit, Sirje Sild ja Ülle Kikas, otsustas välja anda järgmised auhinnad:

6.-7. klass

I koht Ringo Auman (Tartu Hansa Kool, juhendaja Kaja Oras)

II koht Merit Matt ja Marie Eike Rebane (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)

III koht Katrin Lindmäe, Karmen Ehanurm  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)

8.-9. klass

I koht Anni Petron (Lagedi Kool, Elve Luik)

II Saale Pärn (Elva Gümnaasium, Geil Siim)

III koht Vootele Mets, Kalev Kaasik  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)

Üliõpilased

I koht Andreas Viikvald (Tartu Ülikool)

II koht Getriin Kokk (Tartu Ülikool)

III koht Hanna-Liisa Reponen (Tartu Ülikool)

Võitjate autasustamine toimub pidulikul üritusel septembris, võitjatega võtame ühendust.

Täiendav info: Sirje Pihlap sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

 

Statistikaülesannete võistluse koolitused

19. aprillil kell 13 – 16  Kuressaares  Saaremaa Ühisgümnaasiumis, Hariduse 13, 

25. aprillil kell 11-14:30  Tartus TÜ matemaatikamajas, Liivi 2-004 .

Koolitusele on oodatud võistlusel osaleda kavatsevad õpilased  ja üliõpilased, soovi korral koos juhendajatega.  Koolitusel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda. 

Koolituse tutvustame  erinevaid  andmebaase ja õpetame neid kasutama. Räägime ka võistlustöö koostamisest.

Koolitajad: Aime Lauk Statistikaametist, Sirje Pihlap ja Ülle Kikas TÜ matemaatika- ja statistika instituudist.

Kontakt : sirje.pihlap@ut.ee;

 

Kutsume õpilasi ja üliõpilasi statistikaülesandeid koostama!

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning Statistikaamet kuulutavad välja

Statistikaülesannete koostamise võistluse

eesmärgiga

  • tuua esile  andmete ja statistika olulisust ühiskonnas ;
  • innustada noori matemaatika ja statistikaga tegelema;
  • tutvustada andmebaaside võimalusi ;
  • tõsta andmete ja statistika-alaseid oskuseid;
  • muuta matemaatikaõpe elulähedasemaks.

Võistluseks tuleb koostada ülesanne, kus esitatakse küsimusi looduskeskkonna või ühiskonna kohta, millele vastamine nõuab andmete ning matemaatika- ja statistikateadmiste kasutamist. 

Ülesanded  peavad sisult ja raskusastmelt sobima põhikooli kolmanda kooliastme või keskkooliastme erinevate ainete koolitundidesse või kodutöödeks.  Hinnatakse nii ülesannet kui ka autori poolt pakutud lahendust.

Võistlus toimub kolmes vanusegrupis: põhikool, keskkool (sh kutseõpe), bakalaureuseõpe.

Võistluseks saab regisreeruda kuni 31. märtsini aadressil   https://goo.gl/forms/ZyGPasS3aMJpiQHH3

Registreerunutele (koos juhendajatega) võimaldatakse aprillis võistluseelne koolitus andmebaasidest.

Ülesandeid saab esitada kuni  31. maini aadressil https://goo.gl/forms/0NXPH6MIdZf0OxOn1

Tulemused avaldatakse Statistikaameti kodulehel hiljemalt 15. juuniks 2018.

Statistikaülesannete võistluse juhend

                                Statistikaülesannete võistluse juhend

Lisainfo ja küsimused:  info@koolistatistika.ut.ee või  sirje.pihlap@ut.ee

Kutse arvutipõhise statistika koolitusele!


EL_Sotsiaalfond_horisontaalneLugupeetud matemaatikaõpetajad!

Olete oodatud arvutipõhise statistika koolitusele, mis toetab matemaatika õpetamist IKT vahenditega ning uue õpikäsitluse rakendamist põhikoolis ja gümnaasiumis.

Esimene koolituspäev toimub 22. augustil, kell 10:30 – 15:30  Tartus, TÜ matemaatika-informaatika õppehoones, J. Liivi 2. Teine koolituspäev lepitakse kokku kohapeal.

Registreerumine koolitusele aadressil terje.hoim@ut.ee   kuni  15. augustini!

Koolituse edukal läbimisel saate Tartu Ülikooli Moodle kursuse „ LTMS.TK.003 -Arvutipõhise statistika õpetamine gümnaasiumis “ (3 EAP) tunnistuse.

Oodatud on nii üld- kui kutsehariduses töötavad õpetajad. Koolitus on tasuta.

Continue reading “Kutse arvutipõhise statistika koolitusele!”

Õpetajate seminar

EL_Sotsiaalfond_horisontaalneArvutipõhise statistika koolituse läbinud õpetajate seminar toimus 19. juunil Tartus. Analüüsiti 2016/2017 õ/a gümnaasiumites läbiviidud piloteerimise tulemusi.

Carita Hommik esitas ülevaate kontrolltöödest ning õpilaste ja õpetajate tagasisidest.  Seejärel harjutati vabavastustega ülesannete hindamist ning arutati ettepanekuid matemaatika ainekavade muutmiseks, arvestades IKT võimalusi  andmete ja statistika teemade õppimisel.